NASZE ODKRYCIA

Pismo Karola Miarki


5 kwietnia 1869 w Królewskiej Hucie (obecnie Chorzów) ukazał się pierwszy numer „Katolika” pod redakcją Karola Miarki. Pismo to odegrało dużą rolę w procesie polskiego odrodzenia narodowego na Górnym Śląsku.

 

„Katolik” zainicjowany został przez Józefa Chociszewskiego w 1868 r. w Chełmie, jako pismo religijno-obrazkowe skierowane do ludu. Pierwsze osiem numerów zawierało artykuły religijne, historyczne, botaniczne oraz z zoologii. Jednak z powodu braku środków finansowych, Chociszewski sprzedał pismo Karolowi Miarce.

 

Gazeta cieszyła się na Śląsku dużą popularnością. „Katolik” ukazywał się trzy razy w miesiącu, osiągając bardzo wysokie nakłady. Stał się dziennikiem politycznym o patriotycznym charakterze.

 

Obok stałych rubryk takich jak: „Wiadomości polityczne”, „Z dziejów Górnego Śląska” na jego łamach drukowano powieści Karola Miarki m.in. „Odpuść nam”, „Stary Bóg żyje”, „Bóg widzi”. Gazeta publikowała również miesięczne dodatki do poszczególnych numerów jak np. "Rodzinę”.

 

Do czasopisma tego nawiązywało pismo "Katolik" wychodzące w Opolu w latach 1954-1961. Wybrane numery z lat: 1955, 1957, 1959, 1960 i 1961 dostępne są w czytelni Archiwum.