NASZE ODKRYCIA

Pielęgniarskie święto


Składamy najserdeczniejsze życzenia pielęgniarkom i położnym w dniu ich święta.


Dołączamy też w prezencie archiwalną torbę położnej sprzed 100 lat!


Wdrożenie odkryć antyseptyki w gorączką połogową w rejencji opolskiej można wnikliwie zbadać w zbiorach naszego Archiwum
sygn. 45/1191/13053