NASZE ODKRYCIA

Pieczęć KEN


Pieczęć Komisji Edukacji Narodowej, 1791 r.
Muzeum Narodowe w Warszawie