NASZE ODKRYCIA

Paszport Wojaczków


Paszport podróżny wydany w 1846 r. przez władze Rejencji Opolskiej dla Krystiana Wojaczka i jego 18-letniego syna Józefa Wilhelma, którzy mieszkali w Pakoszowie (niem. Donnersmark), niewielkiej miejscowości w powiecie oleskim, na terenie ówczesnego państwa pruskiego.

Wojaczkowie udawali się w podróż do Królestwa Polskiego, a granicę państwa przekraczali kilkukrotnie i ostatecznie w marcu 1848 r. powrócili do Prus. Sam paszport znajduje się w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.