NASZE ODKRYCIA

Pamiętnik powstańca


Pamiętnik Górnoślązaka Konrada Szymika

 

Konrad Szymik urodził się 15 lutego 1898 r. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W okresie od 1 marca 1919 do 31 sierpnia 1921 r. pełnił czynną służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik powstań śląskich, w 1921 r. rozpoczął pracę jako urzędnik administracji skarbowej w urzędzie celnym.