NASZE ODKRYCIA

Pamiętnik Górnoślązaka Konrada Szymika


Konrad Szymik urodził się 15 lutego 1898 r. Należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

 

W okresie od 1 marca 1919 do 31 sierpnia 1921 r. pełnił czynną służbę w Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestniczył w walkach podczas powstań śląskich, zaś w 1921 r. rozpoczął pracę jako urzędnik administracji skarbowej w urzędzie celnym.

 

Przeczytajcie jego opowieści:

 

Pamiętnik Górnoślązaka cz. 1

Pamiętnik Górnoślązaka cz. 2