NASZE ODKRYCIA

Opolskie dożynki


Dożynki w Opolu

W dniach 14-15.09.1946 r. odbyły się w naszym mieście Dożynki Śląskie. Przygotowania trwały kilka miesięcy: „oczyszczono miasto gruntownie, zaszalowano i uprzątnięto otwarte i pełne gruzów wypalone domy, oświetlono miasto światłem elektrycznym, przygotowano 32 000 kwater.” W sobotę 14.09 przyjechały do Opola delegacje z Dolnego i Górnego Śląska oraz Polski centralnej. 15.09 przybył Prezydent KRN Bolesław Bierut, Minister Ziem Odzyskanych Władysław Gomułka oraz wojewoda śląsko-dąbrowski Aleksander Zawadzki i jego zastępca Jerzy Ziętek. Po odprawieniu mszy na stadionie przez ks. Bolesława Kominka rozpoczął się przemarsz delegacji dożynkowych, po którym miały miejsce zaślubiny z Odrą: „Prezydent zbliżył się nad brzeg Odry i wrzucił w jej fale złoty pierścień, zawinięty w biało-czerwoną szarfę, po czym wyrzekł rotę przysięgi. Nastąpiły potem zabawy na błoniach nad Odrą, które przeciągnęły się do późnej nocy.”

 

Cytaty pochodzą z akt Zarządu Miejskiego w Opolu, przechowywanych w Archiwum Państwowym w Opolu, sygn. 45/185/10