NASZE ODKRYCIA

Opolska synagoga


21 czerwca 1897 r. odbyło się uroczyste zamknięcie „starej” synagogi mieszczącej się przy ul. Szpitalnej. Ostatnie nabożeństwo odprawił rabin rabin Hermann Vogelstein, po czym zwoje Tory i sprzęt liturgiczny zostały przeniesione do nowej bożnicy.

 

Skan przedstawia plan sytuacyjny synagogi i sąsiednich zabudowań od strony Młynówki z 1866 r.

(Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/22/3709)  

 

Na zdjęciu budynek „starej” synagogi w Opolu, fot. J. Stemplewski

(Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/3790)