NASZE ODKRYCIA

Opolska gmina żydowska


 

Przy jednej z najstarszych opolskich ulic – Szpitalnej (Hospitalstraße), w 1842 r. zakończono budowę synagogi. Umiejscowiono ją na działce, którą gmina żydowska w 1840 r. nabyła od miasta za 1655 talarów reńskich. Uroczystego poświęcenia bożnicy dokonał rabin Abraham Geiger z Wrocławia.

Jako pierwszy posługę rabina w opolskiej synagodze pełnił dr Salomon Cohn z Białej Prudnickiej. Jego następcą został w 1853 r. dr Adolph Wiener.

W tym czasie opolska gmina żydowska zyskała swój statut. Zawierał on trzynaście rozdziałów dotyczących organizacji i funkcjonowania mniejszości żydowskiej. Normy dotyczyły m.in. zakresu terytorialnego gminy, jej spraw gospodarczych i finansowych, opieki nad biednymi i chorymi oraz edukacji. Statut został podpisany 27 lutego 1855 r. przez przedstawicieli Zarządu Gminy: Josepha Boronowa, Isaaca Münzera, Marcusa Friedländera oraz członków Kolegium Reprezentantów, m.in.: Heymana Pringsheima, Ernsta Muhra, Josepha Jonasa Orglera, Valentina Kassela i Salomona Juliusberga.

 

Na skanach pierwszy statut opolskiej gminy żydowskiej z 27 lutego 1855 r.

(Landratsamt Oppeln, 45/2/678, s. 96-113)