NASZE ODKRYCIA

Opolska apteka


Przy ulicy Krakowskiej 1 znajdowała się jedna z najstarszych opolskich aptek. W latach 1875-1904 była prowadzona przez Ernsta Muhra. W 1875 r. Ernst Muhr złożył przysięgę, w której zobowiązał się wypełniać swoje obowiązki aptekarskie zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i sumieniem. Jego Królewskiemu Majestatowi Pruskiemu (Seiner Königlichen Majestät von Preussen) ślubował przed Bogiem posłuszeństwo i wierną służbę.

Ernst Muhr prowadził aptekę do 1904 roku, kiedy to 1 października  przeszła ona w ręce Alfreda Rosenbauma.

 

Na skanie tekst przysięgi aptekarskiej Ernsta Muhra z 1875 r., zachowany w aktach Rejencji Opolskiej, Wydział I, 45/1191/13413, s.156