NASZE ODKRYCIA

Odezwa MKRiP


W 1919 r. na międzynarodowej konferencji w Paryżu zapadła decyzja, że o podziale spornego terytorium Górnego Śląska zadecyduje głosowanie mieszkańców tego regionu, czyli plebiscyt. Zgodnie z tymi postanowieniami, do czasu ustalenia granicy terytorium Górnego Śląska zostało poddane władzy międzynarodowej. Miało to na celu wyrównanie szans strony polskiej i niemieckiej w kampanii plebiscytowej. Powołano Międzysojuszniczą Komisję Rządzącą i Plebiscytową, która sprawowała nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz strzegła porządku i pokoju. Przewodniczącym Komisji został gen. Henri Le Rond, a na siedzibę wybrano miasto Opole.

 

Na skanie Odezwa Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej z dnia 16 marca 1921 r. w sprawie plebiscytu (Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2/145)