NASZE ODKRYCIA

Kościół św. Józefa w Opolu


Plany budowy kościoła w Opolu-Szczepanowicach powstały w XIX wieku, ich realizacja przypadła natomiast na lata 20. XX wieku. Duży wpływ na ich realizację miał ksiądz prałat Józef Kubis, proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża w Opolu. Prace budowlane rozpoczęły się wiosną 1928 r. Projekt kościoła opracował architekt Kicktona z Poczdamu, a budowę nadzorował radca budowlany Mokros z Opola. 28 października 1928 r. wmurowano kamień węgielny. Kościół został konsekrowany 6 października 1929 r. przez ks. kardynała Adolfa Bertrama, biskupa ordynariusza diecezji wrocławskiej.

 

Fot. J. Stemplewski