NASZE ODKRYCIA

Kościół św. Anny


Kościół pod wezwaniem św. Anny w Czarnowąsach usytuowany był na naturalnym wzniesieniu, tuż za granicą administracyjną Opola, przy drodze prowadzącej do Namysłowa.

 

Jego wznoszenie trwało 4 lata: od 1684 r., kiedy to prepozyt klasztoru ojców premonstratensów w Czarnowąsach – Balthasar De Gerbert von Hornan, otrzymał pozwolenie na budowę, do 1688 r., gdy mistrz Christoph Mlensky zakończył prace, za które otrzymał dwieście talarów.

 

Z budową kościoła związana była legenda.

 

Po uzyskaniu zezwolenia na budowę nowego kościoła, proboszcz zgromadził potrzebne materiały na działce, znajdującej się po drugiej stronie ulicy, naprzeciw zniszczonego kościoła. Jednak w nocy materiał został dziwnym sposobem przeniesiony w miejsce wypalonych ruin. Proboszcz polecił więc przenieść budulec ponownie na wyznaczoną działkę. Następnego dnia stwierdzono ze zdumieniem, że materiał przeznaczony na budowę znów znajduje się w starym miejscu. Kres tym wydarzeniom miał położyć dopiero biskup wrocławski, wydając dekret zatwierdzający lokalizację nowego kościoła w miejscu dotychczasowego i zachowanie poprzedniego wezwania – świętej Anny.

 

Obecny kościół jest rekonstrukcją oryginalnego, który  został doszczętnie spalony19 sierpnia 2005 r.

 

(http://www.czarnowasy.opole.opoka.org.pl/dostęp: 30.06.2021 r.)

 

Fot. J. Stemplewski