NASZE ODKRYCIA

I Kongres Polaków w Niemczech


6 marca 1938 w Teatrze Ludowym w Berlinie rozpoczął się z inicjatywy Związku Polaków w Niemczech I Kongres Polaków w Niemczech. Obrady Kongresu uroczyście otworzył prezes Związku, ks. Bolesław Domański. Przybyło ok. 5 tysięcy Polaków mieszkających na Śląsku Opolskim, Kaszubach, Warmii, Mazurach, Ziemi Malborskiej, Ziemiach Połabskich, w Westfalii i Nadrenii. Spotkanie stało się manifestacją narodową Polaków w hitlerowskich Niemczech.

 

W jego trakcie uchwalono „Pięć prawd Polaka”, które stanowiły podstawę ideową działalności Związku:

1. Jesteśmy Polakami

2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci

3. Polak Polakowi bratem

4. Co dzień Polak Narodowi służy

5. Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle

 

Fakt uczestnictwa w Kongresie skrzętnie odnotowywała opolska Tajna Policja Państwowa.

 

Na skanach kartoteki mieszkańców Śląska Opolskiego, zaangażowanych w działania mniejszości polskiej (zespół 56 Tajna Policja Państwowa w Opolu, dostępny na portalu www.szukajwarchiwach.gov.pl).