NASZE ODKRYCIA

Festiwal opolski


25 czerwca 1981 r. rozpoczął się XIX Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki.  Z tej okazji działacze „Solidarności” z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego wypuścili  „Jednodniówkę Festiwalową – Solidarność”. Gazetka, wydana w nakładzie kilku tysięcy egzemplarzy, była kolportowana wśród uczestników festiwalu. Na pierwszej stronie widniało hasło „Witamy I Wolny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki”, a poniżej znajdował się rysunek roweru, ufundowanego przez członków „Solidarności” WPHW jako nagroda „za najładniejszą piosenkę o robotniczej solidarności”.

 

 

Na ilustracji Jednodniówka Festiwalowa „Solidarność” WPHW wydana w 1981 r.

(Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/2579/1492)