NASZE ODKRYCIA

Dzień Babci


Zdjęcie pochodzi z zespołu 3518 Zbiór fotografii Archiwum Państwowego w Opolu do 1945 r.