NASZE ODKRYCIA

Dzielnica I ZPwN


 

W lutym 1923 r. rozpoczęła działalność Dzielnica I Związku Polaków w Niemczech, obejmująca Śląsk, z siedzibą w Opolu. Pierwszym jej prezesem został Kazimierz Malczewski. Po nim, w latach 1926-1930 funkcję tę sprawował ks. Czesław Klimas, w latach 1930-1935 ks. Karol Koziołek oraz od 1936 r. do wybuchu wojny Franciszek Myśliwiec. Wiceprezesem przez cały okres istnienia Dzielnicy był Arka Bożek.

 

Od 1 lipca 1924 r. z inicjatywy Związku ukazywał się „Biuletyn Związku Polaków w Niemczech”. Jego kontynuacją był wydawany od 1 kwietnia 1925 do 1939 r. „Polak w Niemczech”. Pismo wychodziło z reguły co miesiąc i było przekazywane za darmo członkom Związku. Do czasopisma drukowane były dodatki: dla dzieci „Mały Polak w Niemczech” oraz dla młodzieży „Młody Polak w Niemczech”.

           

Na skanie znak Związku przyjęty w 1932 r. - Rodło, symbol łączności Polaków z narodem, odzwierciedlający bieg Wisły z zaznaczonym Krakowem. Autorką grafiki była artystka Janina Kłopocka. Nazwę, która była kombinacją dwóch słów: ROdzina oraz godło, zaproponował Jan Osmańczyk.