NASZE ODKRYCIA

Dokument Rady Miejskiej


10 kwietnia 1668 r. wydany został dokument, w którym opolska Rada Miejska złożyła przed kapitułą św. Krzyża protest przeciw ograniczeniu przez administrację zamkową przywilejów miasta dotyczących między innymi produkcji piwa.

 

(Archiwum Państwowe w Opolu, sygn. 45/22/90)