NASZE ODKRYCIA

Cech krawców w Opolu


 

Opolski cech krawiecki powstał prawdopodobnie około 1300 r. Pierwsze potwierdzone świadectwo jego istnienia datuje się na 14 czerwca 1361 r. W tym dniu odbył się w Świdnicy zjazd 23 cechów krawców, w którym uczestniczyli przedstawiciele cechu opolskiego, posługujący się już własną pieczęcią. W średniowiecznym Opolu cech krawców cieszył się dużym poważaniem, a jego członkowie często zasiadali we władzach miejskich. 


Czeladnik krawiecki przystępujący do egzaminu mistrzowskiego musiał zaprezentować swoje umiejętności przed zgromadzeniem mistrzów. Do jego powinności należało uszycie szat liturgicznych (ornat, alba, habit), płaszcza doktorskiego lub sukni wierzchniej według wzoru wskazanego przez klienta oraz przedstawienie projektów różnorodnych wyrobów krawieckich. 


Skan pochodzi z zespołu Cechy miasta Opola, sygn. 80 Książka kroju cechu krawców