Helena Lasończyk, oddana archiwistka


Helena Lasończyk przez wiele lat pracowała w Archiwum Państwowym w Opolu. Zgodnie z jej wolą, zgromadzone przez nią pamiątki rodzinne i różnorodne materiały archiwalne zostały przekazane po jej śmierci na rzecz instytucji, której poświęciła niemal całe swoje życie zawodowe.

Helena Lasończyk urodziła się 15 marca 1925 roku w Rudzie Śląskiej. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jako studentka zatrudniła się w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. Od 1953 roku pracowała w Wojewódzkim Archiwum Państwowym, następnie zaś w Archiwum Państwowym w Opolu.

Dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i doskonałej umiejętności odczytywania neografii, wyspecjalizowała się w porządkowaniu zespołów niemieckojęzycznych. Za pracę zawodową i działalność społeczną otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi i Odznakę Tysiąclecia.

 

Większość przekazanych darów to dokumentacja powstała w trakcie jej pracy zawodowej w Archiwum Państwowym w Opolu, działalności w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym „Solidarność” i członkostwa w III zakonie franciszkańskim świeckich. Wśród materiałów na uwagę zasługują pamiątki po ojcu Heleny – Janie Lasończyku, uczestniku powstań śląskich i żołnierzu II Korpusu Polskiego.

(tekst na podstawie wystawy "Dotyk pamięci")

Helena Lasończyk z koleżankami