Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

biblioteka podręczna

W ramach czytelni Archiwum Państwowego w Opolu funkcjonuje biblioteka. Gromadzi ona publikacje z zakresu historii Polski, historii powszechnej, archiwistyki, nauk pomocniczych historii, monografie, encyklopedie ogólne i specjalistyczne, bibliografie, słowniki, przewodniki po zasobach polskich i zagranicznych archiwów, a także różnorodne wydawnictwa informacyjne i źródłowe. Do najciekawszych publikacji źródłowych znajdujących się na stanie biblioteki należą między innymi Codex Diplomaticus Silesiae czy Scriptores rerum silesiacarum.

Najcenniejszą część zasobu bibliotecznego stanowią starodruki. Jest to 172 woluminy, z których najstarszy został wydany w XVI wieku. Zachowały się również takie wydawnictwa jak Beiträge zur Beschreibung von Schlesien F.A. Zimmermanna (Brieg 1783-1795) czy Diplomatische Beyträge zur Untersuchung der Schlesischen Rechte und Geschichte. Erste Theil, Berlin 1770.

Biblioteka posiada również czasopisma (najstarsze z 1785 roku). Dużą ich część stanowią współczesne czasopisma regionalne. Czasopisma są ważnym uzupełnieniem źródeł archiwalnych w zakresie informacji gospodarczych, społecznych i kulturowych. Spora ich część to dzienniki takie regionalne jak Oppelner Zeitung czy Schlesieche Zeitung. Uzupełnieniem dla wnikliwego badacza będą również dzienniki urzędowe jak Amtsblatt der Königlichen Oppelnschen Regierung, Gesetzsammlung für die Königlichen Preussischen Staaten, czy Dziennik Ustaw i Monitor Polski.

Księgozbiór biblioteki liczy w sumie ponad 23000 woluminów w tym: 172 woluminy starodruków, ponad 6000 woluminów wydawnictw zwartych, ponad 17000 woluminów wydawnictw ciągłych. Zdecydowana większość zasobu bibliotecznego jest zbieżna z proweniencją przechowywanego zasobu aktowego.

Biblioteka Archiwum Państwowego w Opolu nie jest biblioteką publiczną. Zbiory udostępniane są tylko na miejscu w czytelni. Prawo do korzystania z jej zasobu mają użytkownicy Archiwum, pełni ona także funkcję księgozbioru podręcznego dla pracowników instytucji.
Do góry Menu Strony