Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

publikacje

Carla Herrmanna zbiór receptur różnych

kliknij, aby zobaczyćEdycja źródła ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu.
Autor dr Małgorzata Blach-Margos

Redakcja naukowa serii prof. dr hab. Mirosław Lenart
Recenzent dr Jarosław Bogacki
Wyd.: Archiwum Państwowe w Opolu, Instytut Śląski w Opolu
Opole 2019
Seria Opuscula Extraordinaria, t. 2
ISBN 978-83-7126-340-8 / 978-83-953026-2-6

Cena 22,40


 
Archiwum wiary, wspomnień, dumy i aspiracji


P. Nosiadek
Archiwum wiary, wspomnień, dumy i aspiracji. Materiały źródłowe do dziejów parafii Górnoślązaków w Teksasie
recenzent: Ks. dr hab. Erwin Mateja, prof. UO, red. jęz. dr hab. Małgorzata Iżykowska, projekt okładki i opracowanie graf. Mirosław Słomski
Instytut Śląski w Opolu, Archiwum Państwowe w Opolu
Opole 2019. Seria: Opera extraordinaria, t. XI
ISBN978-83-7126-341-5,978-83-953026-4-0(książka papierowa)
ISBN978-83-7126-344-6,978-83-953026-5-7(epub)
ISBN978-83-7126-345-3,978-83-953026-6-4(mobi)
ISBN978-83-7126-342-2,978-83-953026-3-3(pdf)
Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu Archiwów Państwowych
Pobierz wersję elektroniczną:
pdf
epub
mobi

 
Odra rzeka wspomnień i wyzwań (cz. 1 i 2)

„Odra – rzeka wspomnień i wyzwań”, red. nauk. Mirosław Lenart, Aleksandra Starczewska-Wojnar; recenzent prof. UO Tomasz Ciesielski,
red. jęz. dr Małgorzata Iżykowska, projekt okładki i opracowanie graf. Mirosław Słomski, Opole 2018. Seria: Archiwalne Źródła Tożsamości, 2

Publikacja współfinansowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, Urząd Miasta Opola, Opolski Urząd Wojewódzki.
Patronat honorowy edycji: Wojewoda Opolski, Prezydent Miasta Opola.

Cz. 1: „Ocalone dla przyszłości. Odrzańska droga wodna: studia i materiały” (cena 28,30 zł)

ISBN: 978-83-949449-3-3

Pobierz wersję elektroniczną:
pdf
epub
mobi
Cz. 2: „Zatrzymane w nurcie czasu. Odra w obiektywie Jerzego Stemplewskiego” (cena 34,30 zł)

ISBN: 978-83-949449-4-0

Pobierz wersję elektroniczną:
pdf
epub
mobi 
Przeczytano, przyjęto, podpisano
kliknij aby obejrzeć cały obrazek
Przeczytano, przyjęto, podpisano. Polskie protokoły sądów rozjemczych w powiecie strzeleckim w XIX wieku. Edycja źródłowa ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu
oprac. M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar
Opole 2017
ISBN: 978-83-940452-9-6, 978-83-65681-10-2
Seria: Opera extraordinaria, t. IX

Wersja elektroniczna publikacji
Zawartość aneksu CD
 
Warownym grodem jest nasz Bóg
Katalog wystawy przygotowanej z okazji rocznicy 500-lecia ogłoszenia tez Marcina Lutra
Koncepcja: M. Lenart, A. Starczewska-Wojnar
Wybór i opracowanie materiałów: B. Gurbierz, D. Kruba-Raczek, M. Leśniowska, A. Malik, J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar
Konsultacja merytoryczna: W. Pracki, G. Jachimiak
Redakcja tekstów: M. Iżykowska
Tłumaczenia tekstów: M. Blach-Margos
Projekt graficzny: M. Słomski
Opole 2017
ISBN:978-83-65681-08-9, 978-83-940452-7-2
Wersja elektroniczna publikacji
 
Kreatorzy - opolskie osobistości niebanalne
 Katalog wystawy i gry miejskiej przygotowanych z okazji 800-lecia miasta Opola
Koncepcja: J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar
Wybór i opracowanie materiałów: M. Blach-Margos, M. Iżykowska, D. Kruba-Raczek, M. Leśniowska, M, Majowicz, S. Pachuta, J. Sowińska, A. Starczewska-Wojnar, B. Sypko
Redakcja tekstów: M. Iżykowska
Projekt graficzny: M. Słomski
Opole 2017
ISBN:978-83-949452-6-5, 978-83-65681-03-04
Wersja elektroniczna publikacji
 
Corti rinascimentali extraurbane - Podmiejskie dwory renesansowe

Corti rinascimentali extraurbane. Un modelo di cultura tra Italia e Polonia / Podmiejskie dwory renesansowe. Wzorzec kulturowy we Włoszech i w Polsce.
a cura di Miroslaw Lenart e Magdalena Wrana / red. Mirosław Lenart, Magdalena Wrana
Padova - Opole 2016
ISBN: 978-83-940452-3-4, 978-83-64806-78-0
 
Manuskrypt cechu krawców

G. Brożyna, K. Kossakowska-Jarosz
Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna
Opole 2016
ISBN:978-83-940452-5-8, 978-83-64806-99-5
Seria: Opera extraordinaria, t. VIII
Wersja elektroniczna publikacji

 
Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”
 
Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”, czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w.
oprac. M. Lenart
Opole 2015
ISBN: 978-83-940452-2-7, 978-83-64806-71-1
Seria: Opuscula extraordinaria, t. I


 

"Wychować człowieka nowego..."
 

„Wychować człowieka nowego...” Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951
oprac. J. Sowińska, B. Sypko
Opole 2015
ISBN: 978-83-940452-0-3, 978-83-64806-60-5
Seria: Opera extraordinaria, t. VI

 

Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej
 


„Ty bestya! Ty kamelo!" Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938)
oprac. M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar
Opole 2015
ISBN: 978-83-940452-1-0, 978-83-64806-59-9
Seria: Opera extraordinaria, t. V

 
Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska
 
Genealogia dei desideri. Pio X nella memoria del popolo dell`Alta Slesia / Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska,
a cura di Miroslaw Lenart e Gianpaolo Romanato / red. Mirosław Lenart, Gianpaolo Romanato
Watykan 2015
ISBN: 978-88-209-9577-5, 978-83-6241-95-4, 978-83-904142-6-3
Seria: Opera extraordinaria, t. V
 
Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy
 

„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi,
red. Mirosław Lenart,
Opole 2014
ISBN: 978-83-904142-8-7
Seria: Opera extraordinaria, t. IV

NAKŁAD WYCZERPANY
 

Lista Żydowska - jeszcze jedno świadectwo Holokaustu
 
Lista Żydowska- jeszcze jedno świadectwo Holokaustu. Wypisy źródłowe z akt zespołu Urzędu Statystycznego Rzeszy przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. Lata 1940-1944,
oprac. M. Osika, A. Starczewska-Wojnar,
Opole 2014
ISBN: 978-83-904142-7-0, 978-83-64806-00-1
Seria: Opera extraordinaria, t. III
 
Pochód pierwszomajowej poprawności
 
S. Marchel, J. Sowińska,
Pochód pierwszomajowej poprawności. Święto pracy na Opolszczyźnie w latach 1945-1989 w świetle materiałów archiwalnych wybranych z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu,
Opole 2014
ISBN: 978-83-62421-93-0, 978-83-904142-5-6, t. II
Seria: Opera extraordinaria

Wersja elektroniczna publikacji
Otwarty Skarbiec Pamięci
 
Otwarty Skarbiec Pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji, pod red. M. Lenarta,
Opole 2013
ISBN: 978-83-904142-25, 978-83-62421-74-9
Seria: Opera extraordinaria, t. I
Wersja elektroniczna publikacji do pobrania poniżej.
część 1: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu.(link)
część 2: Bogactwo zasobu i przygoda poznania.(link)

W sprawach związanych z zakupem naszych publikacji prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: kancelaria@opole.ap.gov.pl
Zasady ustalania cen wydawnictw
 
Do góry Menu Strony