Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

publikacje

Manuskrypt cechu krawców

G. Brożyna, K. Kossakowska-Jarosz
Manuskrypt cechu krawców ze zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu. Edycja krytyczna
Opole 2016
ISBN:978-83-940452-5-8, 978-83-64806-99-5
Seria: Opera extraordinaria, t. VIII
Wersja elektroniczna publikacji

 
Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”
 
Modlitwy kobiet „przyjaciela gwałtem potrzebujących”, czyli o zapomnianej parodii pobożności niewiast z przełomu XVIII i XIX w.
oprac. M. Lenart
Opole 2015
ISBN: 978-83-940452-2-7, 978-83-64806-71-1
Seria: Opuscula extraordinaria, t. I


 

"Wychować człowieka nowego..."
 

„Wychować człowieka nowego...” Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej nr 2 w Nysie z lat 1945-1951
oprac. J. Sowińska, B. Sypko
Opole 2015
ISBN: 978-83-940452-0-3, 978-83-64806-60-5
Seria: Opera extraordinaria, t. VI


 

Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej
 


„Ty bestya! Ty kamelo!"Agresja językowa w polszczyźnie śląskiej (1845-1938)
oprac. M. Iżykowska, A. Starczewska-Wojnar
Opole 2015
ISBN: 978-83-940452-1-0, 978-83-64806-59-9
Seria: Opera extraordinaria, t. V 
Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska
 
Genealogia dei desideri. Pio X nella memoria del popolo dell`Alta Slesia / Genealogia pragnień. Pius X w pamięci ludności Górnego Śląska,
a cura di Miroslaw Lenart e Gianpaolo Romanato / red. Mirosław Lenart, Gianpaolo Romanato
Watykan 2015
ISBN: 978-88-209-9577-5, 978-83-6241-95-4, 978-83-904142-6-3
Seria: Opera extraordinaria, t. V
 
Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy
 

„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy”. Pamiątka obchodów czterechsetlecia śmierci Piotra Skargi,
red. Mirosław Lenart,
Opole 2014
ISBN: 978-83-904142-8-7
Seria: Opera extraordinaria, t. IV


 

Lista Żydowska - jeszcze jedno świadectwo Holokaustu
 
Lista Żydowska- jeszcze jedno świadectwo Holokaustu. Wypisy źródłowe z akt zespołu Urzędu Statystycznego Rzeszy przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. Lata 1940-1944,
oprac. M. Osika, A. Starczewska-Wojnar,
Opole 2014
ISBN: 978-83-904142-7-0, 978-83-64806-00-1
Seria: Opera extraordinaria, t. III
 
Pochód pierwszomajowej poprawności
 
S. Marchel, J. Sowińska,
Pochód pierwszomajowej poprawności. Święto pracy na Opolszczyźnie w latach 1945-1989 w świetle materiałów archiwalnych wybranych z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu,
Opole 2014
ISBN: 978-83-62421-93-0, 978-83-904142-5-6, t. II
Seria: Opera extraordinaria
 
Otwarty Skarbiec Pamięci
 
Otwarty Skarbiec Pamięci. Studia Zespołu Archiwum Państwowego w Opolu zebrane z okazji 60-lecia powstania instytucji, pod red. M. Lenarta,
Opole 2013
ISBN: 978-83-904142-25, 978-83-62421-74-9
Seria: Opera extraordinaria, t. I
Wersja elektroniczna publikacji do pobrania poniżej.
część 1: Niezmienność idei i przemiany w cyklach czasu.(link)
część 2: Bogactwo zasobu i przygoda poznania.(link)

W sprawach związanych z zakupem naszych publikacji prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: kancelaria@opole.ap.gov.pl
Zasady ustalania cen wydawnictw
 
Do góry Menu Strony