Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

gromadzenie
Apel
Prośba o przekazywanie archiwaliów

 

Szanowni mieszkańcy Opolszczyzny
Być może przeprowadzając remont mieszkania czy domu, a może nawet robiąc porządki na strychu lub w piwnicy natraficie Państwo na zbiór starych dokumentów, fotografii czy też innych pamiątek.
Być może ktoś z Waszych krewnych był pasjonatem historii, zapalonym fotografem, może sam opisywał różne zdarzenia tworząc w ten sposób ciekawą kronikę.
Być może ktoś bliski lub Państwo uczestniczyliście w istotnych dla regionu wydarzeniach i dokumentowaliście ich przebieg, gromadząc przez lata informacje o tym, co było dla Państwa istotne, co było radością a co budziło troskę.
Może zastanawiacie się Państwo co zrobić ze zgromadzonym, czy też odnalezionym zbiorem.
Dużą stratą dla historii naszego regionu byłoby, gdyby czyjaś praca, pasja, trud i poświęcenie poszły na marne, a zgromadzone dokumenty czy też zbiory fotografii lub innych materiałów „wylądowały” na śmietniku.
Archiwum Państwowe w Opolu jest instytucją powołaną do gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania i udostępniania dokumentacji mającej znaczenie jako źródło informacji o wartości historycznej nie tylko o działalności Państwa Polskiego i jego poszczególnych organów oraz innych państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, ale także o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze politycznym, społecznym, gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym oraz o organizacji i rozwoju nauki, kultury i sztuki, dokumentacji, która ukazuje działalność nie tylko organizacji czy stowarzyszeń ale także pojedynczych ludzi, ich życie oraz popierane wartości i która jest istotna dla historii naszego regionu.
Dlatego też zwracamy się do Państwa z apelem o zgłaszanie i przekazywanie materiałów archiwalnych, związanych z wydarzeniami, jakie miały miejsce na terenie naszego regionu. Interesujące byłyby archiwalia pochodzące z okresu przedwojennego (tych zapewne jest niewiele) i powojennego - wszelkie związane z różnymi wydarzeniami dokumenty, fotografie, korespondencja, prasa (wycinki prasowe), druki ulotne, pocztówki, wspomnienia, nagrania dźwiękowe, filmy itp.
Cenne byłyby pamiątki zwłaszcza po osobach biorących czynny udział w poszczególnych wydarzeniach (np. w działaniach wojennych, w działalności opozycyjnej, w wydarzeniach kulturalnych, różnego rodzaju protestach, manifestacjach), co do których pamięć o uczestnictwie np. w walce, w udzielanej pomocy, protestach czy też w innych wydarzeniach zachowana jest tylko w tradycji rodzinnej.
Archiwum zainteresowane jest szczególnie dokumentami związanymi lub wytworzonymi na terenie swego działania tj. województwa opolskiego obejmującego:
a) miasto na prawach powiatu Opole,
b) wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego,
c) gminę Zębowice powiatu oleskiego.
Przekazane dary zostaną włączone do narodowego zasobu archiwalnego, a to znaczy, że będą przechowywane wieczyście. Jeżeli będzie taka potrzeba i możliwość, Archiwum sporządzi kopię cyfrową dla darczyńcy.
Najciekawsze archiwalia będą wykorzystywane w przyszłości przy organizowanych wystawach oraz wydawnictwach źródłowych.
Informacja o darczyńcach, za ich zgodą, zostanie opublikowana na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Opolu oraz w lokalnych mediach.

 
Do góry Menu Strony