Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

edukacja

 
Kultura chrześcijańska w dziejach narodu. Materiały edukacyjne dla szkół

obrazek
Prezentujemy Państwu materiały edukacyjne, które powstały w ramach projektu „Śladami św. Wojciecha w Opolu. Od chrzcielnicy do dokumentu”, realizowanego przez Archiwum Państwowe w Opolu przy wsparciu finansowym Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie pod patronatem Biskupa Diecezji Opolskiej, Prezydenta Miasta Opola oraz Opolskiego Kuratora Oświaty. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni historycy z Uniwersytetu Opolskiego oraz oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Opolu. Idea, jaka przyświecała opracowaniu materiałów archiwalnych, które pochodzą z naszego zasobu, wiązała się z pragnieniem ich udostępniania, aby służyły nauczaniu i poznawaniu historii, szczególnie w aspekcie uwypuklenia roli kultury chrześcijańskiej w dziejach naszego narodu. Przy wyborze źródeł uwzględniono wszakże  założenie, że będą z nich korzystać uczniowie i nauczyciele w całym kraju.

Opracowane materiały przeznaczone są do realizacji edukacji historycznej na różnych poziomach nauczania, zarówno w ramach zajęć lekcyjnych, jak i pozalekcyjnych.

Naszą intencją jest, aby mogły one stanowić pomoc i inspirację dla Nauczycieli
w przygotowaniu zajęć dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów, poprzez dokonanie selekcji proponowanych przez nas zadań i źródeł lub skorzystanie z całości materiału.

 

Lekcje archiwalne

Szanowni Państwo!
Wpisując się w misję archiwów państwowych, pragniemy zaoferować Waszym Placówkom współpracę, polegającą na bezpłatnym przeprowadzeniu tematycznych lekcji archiwalnych oraz warsztatów dla dzieci i młodzieży.
Zajęcia te, ze względu na dbałość o stan materiałów archiwalnych, odbywać się będą w budynku Archiwum Państwowego w Opolu, przy ul. Zamkowej 2. Mając na uwadze dobro naszych partnerów, jesteśmy gotowi przeprowadzać lekcje także w siedzibach szkół i instytucji kulturalno-oświatowych. W takim przypadku nie będą one obejmować pokazu oryginałów archiwaliów, związanych z przedstawianą tematyką. W zamian możemy zaprezentować kopie cyfrowe wybranych przez nas materiałów archiwalnych.
Proponujemy Państwu przeprowadzenie następujących zajęć:
 
Pochód pierwszomajowej poprawności:


Zakres tematyczny zajęć skierowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, obejmuje omówienie przygotowań i przebiegu obchodów oraz prezentację:
 - zdjęć z obchodów święta 1 Maja na terenie Opolszczyzny, w tym niezwykle interesujących fotografii, ukazujących oblicza Opola w latach 60. i 70;
 - kronik szkół i zakładów pracy;
 - plakatów propagandowych;
 - sztandarów partyjnych.

Kontakt: Barbara Sypko, e-mail: b.sypko(at)opole.ap.gov.pl, Tel. 77 454 55 36 wew.22

Porozmawiajmy jakbyśmy byli umarli:


W ramach edukacji wielokulturowej dzieci zostaną zapoznane z materiałami archiwalnymi dotyczącymi udziału ludności żydowskiej w życiu przedwojennego Opola. Na 100- letniej mapie naszego miasta będą lokalizować historyczne budynki oraz miejsca pamięci. Na podstawie zdobytej wiedzy uczniowie wykonają projekty plastyczne, opowiadające o życiu Żydów w dawnym Opolu. Na gotowe projekty oczekiwać będziemy do końca maja 2014 roku. Zwieńczeniem ścieżki edukacyjnej będzie wystawa przewidziana na październik 2014 roku pt.: „Porozmawiajmy jak byśmy byli umarli”, oparta na materiałach z zasobu Archiwum Państwowego w Opolu. Część wystawy stanowić będą najciekawsze projekty wykonane przez uczniów.

Kontakt: Aleksandra Starczewska-Wojnar, e-mail: a.wojnar(at)opole.ap.gov.pl, Tel. 77 454 55 36 wew.21

(O)Polska Ludowa Wypoczywa:
 

Poprzez interaktywną mapę, na której zamieszczone są odsyłacze do kopii cyfrowych dokumentów i fotografii, uczniowie poznają powojenną historię miejsc związanych z ruchem turystycznym na Opolszczyźnie, w latach 1945-1989. Podczas zajęć w Archiwum będzie także możliwe zobaczenie kronik szkolnych.
Lekcja powiązana będzie z prezentacją różnych form albumowych.
Jednocześnie uczestnicy zostaną zachęceni do nadsyłania do dnia 30.09.2014 r. własnoręcznie wykonanych prac, w formie papierowej lub multimedialnej, zawierających fotografie i rysunki miejsc odwiedzanych podczas wakacji oraz krótkie opisy. Autorzy prezentacji wezmą udział w konkursie „Kadry z wakacji”.
Twórcy wybranych prac zostaną nagrodzeni.

Kontakt: Barbara Sypko, e-mail: b.sypko(at)opole.ap.gov.pl, Tel. 77 454 55 36 wew.22

Warsztaty:

Opolskie archiwum mody: prezentacja i warsztaty plastyczne.

Wprowadzeniem do tematyki warsztatów będzie prezentacja materiałów archiwalnych, połączona z wykładem na temat mody i życia codziennego w Opolu w latach 20. XX w. Dzieci otrzymają wycięte z bloku technicznego szablony przedstawiające ludzi w strojach z epoki. Wzory ubrań zaczerpnięte zostały z materiałów przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu. Zadaniem uczestników będzie pokolorowanie awersów szablonów lub ozdobienie ich dostępnymi materiałami plastycznymi. Do gotowych prac dzieci przykleją taśmą klejącą patyczek, umożliwiający umieszczenie szablonu w specjalnie przygotowanej styropianowej ramie. Rama będzie częścią konstrukcji, na której dzieci ułożą papierową układankę przedstawiającą widok ulic Opola z lat 20. XX w.

Kontakt: Aleksandra Starczewska-Wojnar, e-mail: a.wojnar(at)opole.ap.gov.pl, Tel. 77 454 40 75 wew.21

Archiwalne tajniki genealogii:

Zgodnie z programem nauczania dla klas czwartych, dzieci nauczą się tworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny. Zajęcia zilustrowane zostaną ciekawymi materiałami archiwalnymi.

Kontakt: Aleksandra Starczewska-Wojnar, e-mail: a.wojnar(at)opole.ap.gov.pl, Tel. 77 454 40 75 wew.21

Pozostałe propozycje tematów lekcji archiwalnych:

1. Poznaj historię swojej rodziny.

2. Archiwum – warsztatem pracy historyka.

3. Zasób Archiwum Państwowego w Opolu – źródłem do historii regionu.

4. Księga praw miejskich Głubczyc – dzieje powstania i zawartość.

5. Dlaczego warto odwiedzić Archiwum?

6. Archiwistyka – jedną z nauk pomocniczych historii.

7. Życie codzienne na Śląsku w latach 1939-1945.

8. Źródła historyczne – gdzie należy ich szukać?

 

Tematyka lekcji archiwalnych może być rozszerzona w zależności od potrzeb.

Zajęcia prowadzone są po uprzednim ustaleniu terminu.

 

Do góry Menu Strony