Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

archiwalne źródła tożsamości

Archiwalne źródła tożsamości

Celem projektu jest rozwijanie współpracy Archiwów Państwowych z Polonią, która wykracza poza badania archiwaliów znajdujących się pod opieką instytucji współpracujących już z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych.

W swoim założeniu jest zbliżony do istniejącej już formuły Archiwów Rodzinnych, która z dużym powodzeniem rozwijana jest na terenie Polski. Pozyskane materiały archiwalne oraz informacje na ich temat porządkowane będą w tym w podzbiorach, odpowiadających historycznym aspektom obecności Polaków na świecie: granice Polski; drogi edukacyjne; szlaki bojowe; emigracje polityczne; emigracje zarobkowe; migracje przymusowe; drogi pielgrzymkowe.

Znak graficzny projektu odwołuje się do czytelnej symboliki, mającej dodatkowo swoje znaczenie w języku angielskim, odwołujące się nie tylko do uczuć, ale także pamięci.

Do góry Menu Strony