Przejdź do bazy >>

Baza „Lista Żydowska” Zachowane karty zgonów ludności żydowskiej w zespole „Urząd Statystyczny Rzeszy w Berlinie” w zasobie Archiwum Państwowego w Opolu

Dzieje zespołu

Zawartość zespołu „Urząd Statystyczny Rzeszy w Berlinie

Struktura bazy

Struktura kart Statystycznego Urzędu Rzeszy w Berlinie

Materiały udostępnione zostały w dobrej wierze, zgodnie ze statutową i ustawową misją Archiwum Państwowego w Opolu.