Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

zasięg terytorialny

Archiwa gromadzą zasób zgodnie z zasadami przynależności terytorialnej (pertynencji) i zespołowej (proweniencji). Pierwsza z nich określa obszar, z jakiego przejmowane są materiały do określonego archiwum. Druga dotyczy poszanowania związku wytwórcy (kancelarii) z materiałem, który wytworzył (zob. także: Słownik archiwalny).

Innymi słowy, znając właściwość terytorialną poszczególnych archiwów, wiadomo do którego należy się udać, szukając źródeł związanych z interesującym nas obszarem, albo miejscowości w której funkcjonowała kancelaria lub siedziba instytucji (osoby prywatnej), która materiał wytworzyła.

Naturalnie wskutek zaszłości historcznych istnieją wyjątki od tej reguły. W ten sposób część źródeł historycznych wytworzonych na terenie dzisiejszego województwa opolskiego, jak np. materiały kancelarii książąt opolskich lub klasztorów znajdują się w zasobie Archiwum Państwowego we Wrocławiu, które - jako Archiwum Prowincjonalne - przejęło je zanim powstało podobne archiwum w Opolu.

Zasięgiem działania Archiwum Państwowego w Opolu jest obecnie obszar obejmujący:

  • miasto na prawach powiatu Opole,
  • wszystkie gminy wchodzące w skład powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, kluczborskiego, krapkowickiego, namysłowskiego, nyskiego, opolskiego, prudnickiego i strzeleckiego,
  • gminę Zębowice powiatu oleskiego.
Do góry Menu Strony