Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

kierownictwo

Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu

Prof. dr hab. Mirosław Lenart

prof. dr hab. nauk humanistycznych, mgr-lic. teologii

Kontakt: dyrektor(at)opole.ap.gov.pl

Kierownik Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Dziejami Kultury Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Kierownik Pracowni Literatury Epok Dawnych. Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii na KUL-u (po studiach doktoranckich otrzymał licencjat kanoniczny rzymski). Na Uniwersytecie Opolskim pracuje od 1994. Od roku 2001 związany z różnymi uniwersytetami włoskimi, na których prowadził zajęcia z literatury, języka i historii Polski. W latach 2006-2010 wykładał historię kultury polskiej na Uniwersytecie w Padwie. Członek wielu międzynarodowych instytutów oraz stowarzyszeń naukowych. Od 2011 zasiada w Radzie Programowej Spółki Telewizja Polska SA Oddział w Opolu. Jest współzałożycielem oraz pierwszym rektorem Accademia dei Rampanti we Włoszech.

Strony powiązane:

 

Zastępca Dyrektora

Sławomir Marchel

Kontakt: s.marchel(at)opole.ap.gov.pl

Historyk – archiwista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (2003). W okresie od 02.2004 do 07.2010 pracował w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony od 08.2010 r., jako archiwista, następnie Kierownik Oddziału II Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. (12.2012-02.2015). Od 01.03.2015 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora, kierując jednocześnie pracami Oddziału Informatyzacji i zabezpieczenia zasobu (OIiZZ). Zainteresowania badawcze koncentruje na historii idei i myśli politycznej XVII-XX w., metodologii historii oraz zastosowaniu technologii cyfrowych w archiwistyce.

Publikacje: pobierz

 

Oddział Gromadzenia i Opracowania (OGiO)

Barbara Sypko

Kierownik Oddziału
Kontakt: b.sypko(at)opole.ap.gov.pl
Historyk – archiwista, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego (1995). W 1998 r. ukończyła Podyplomowe Studia Archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniona od 1995 r. na stanowisku  archiwisty. W latach 1998 – 2004 kierowała Oddziałem III Ewidencji, Informacji i Udostępniania. Następnie do 2015 na stanowisku starszego archiwisty. W latach 2015-2016 pełniła funkcję kierownika Oddziału II Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. Z dniem 01.01.2017 r.  objęła stanowisko kierownika Oddziału Gromadzenia i Opracowania (OGiO).  Zainteresowania badawcze skierowane na historię współczesną, biografistykę oraz metodologię archiwalną.

Publikacje: pobierz


 

Oddział Informacji i Udostępniania (OIiU)

Aleksandra Starczewska-Wojnar
Kierownik Oddziału

Pełnomocnik ds. kontaktów z mediami.

Kontakt: a.wojnar(at)opole.ap.gov.pl

Historyk, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego (1999) oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości i urządzeń trwale związanych z gruntem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W latach 1999-2000 pracowała w Biurze Nieruchomości Geoland. W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniona 2000 r. jako archiwista. Od 2005 r. do 2016 r. na stanowisku Kierownika Oddziału I Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r. Zainteresowania badawcze: akta stanu prawnego nieruchomości jako niedocenione źródło do badań historii społecznej i stosunków własnościowych regionu, pieczęcie gmin wiejskich Rejencji Opolskiej, życie codzienne mieszkańców wsi w Rejencji Opolskiej, patriotyczne wychowanie młodego Polaka w działalności Związku Polaków w Niemczech.

Publikacje: pobierz
 

Oddział nadzoru archiwalnego (ONA)

kliknij aby zobaczyć pełny format zdjęciaDr Tomasz Heller
Kierownik Oddziału

Kontakt: t.heller(at)opole.ap.gov.pl

Historyk, absolwent Wydziału Historyczno-Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego (2002), doktor nauk humanistycznych (2007). Od maja 2003 roku zatrudniony w Archiwum Państwowym w Opolu na stanowisku archiwisty. Od roku 2005, z dwuletnią przerwą kiedy kierował pracami Oddziału II Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku (2009-2011), realizuje zadania nadzoru archiwalnego. Od 1 grudnia 2017 roku pełni obowiązki kierownika Oddziału Nadzoru Archiwalnego. Pełni również funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz administratora bezpieczeństwa informacji Archiwum Państwowego w Opolu. Zainteresowania badawcze ogniskuje wokół powojennej biografistyki oraz najnowszych dziejów Śląska.

Publikacje: pobierz
 

Dział Finansowo-Księgowy

Aneta Korzeniewicz
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Kontakt: a.korzeniewicz(at)opole.ap.gov.pl

 


 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Dorota Kruba-Raczek
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Kontakt: d.raczek(at)opole.ap.gov.pl

 


 

Do góry Menu Strony