Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

kierownictwo

Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu

Prof. UO Mirosław Lenart

dr hab. nauk humanistycznych, mgr-lic. teologii

Kontakt: dyrektor(at)opole.ap.gov.pl
 

Profesor Uniwersytetu Opolskiego. Kierownik Pracowni Literatury Epok Dawnych. Absolwent opolskiej polonistyki oraz teologii na KUL-u (po studiach doktoranckich otrzymał licencjat kanoniczny rzymski). Na Uniwersytecie Opolskim pracuje od 1994. Od roku 2001 związany z różnymi uniwersytetami włoskimi, na których prowadził zajęcia z literatury, języka i historii Polski. W latach 2006-2010 wykładał historię kultury polskiej na Uniwersytecie w Padwie. Członek wielu międzynarodowych instytutów oraz stowarzyszeń naukowych. Od 2011 zasiada w Radzie Programowej Spółki Telewizja Polska SA Oddział w Opolu. Jest współzałożycielem oraz pierwszym rektorem Accademia dei Rampanti we Włoszech.

Strony powiązane:

 

Zastępca Dyrektora

Sławomir Marchel

Kontakt: s.marchel(at)opole.ap.gov.pl
 

Historyk – archiwista, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (2003). W okresie od 02.2004 do 07.2010 pracował w Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego. W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniony od 08.2010 r., jako archiwista, następnie Kierownik Oddziału II Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. (12.2012-02.2015). Od 01.03.2015 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora, kierując jednocześnie pracami Oddziału V Informatyzacji i zabezpieczenia zasobu (IZZ). Zainteresowania badawcze koncentruje na historii idei i myśli politycznej XVII-XX w., metodologii historii oraz zastosowaniu technologii cyfrowych w archiwistyce.

Publikacje: pobierz


 

Oddział Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r. (OON)

Aleksandra Starczewska-Wojnar
Kierownik Oddziału

Pełnomocnik ds. kontaktów z mediami.

Kontakt: a.wojnar(at)opole.ap.gov.pl
 

Historyk, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego (1999) oraz studiów podyplomowych z zakresu szacowania nieruchomości i urządzeń trwale związanych z gruntem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W latach 1999-2000 pracowała w Biurze Nieruchomości Geoland. W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniona 2000 r. jako archiwista. Od 2005 r. na stanowisku Kierownika Oddziału I Materiałów archiwalnych powstałych do zakończenia działań wojennych w 1945 r. Zainteresowania badawcze: akta stanu prawnego nieruchomości jako niedocenione źródło do badań historii społecznej i stosunków własnościowych regionu, pieczęcie gmin wiejskich Rejencji Opolskiej, życie codzienne mieszkańców wsi w Rejencji Opolskiej, patriotyczne wychowanie młodego Polaka w działalności Związku Polaków w Niemczech.

Publikacje: pobierz


 

Oddział Materiałów archiwalnych powstałych po zakończeniu działań wojennych w 1945 r. (OOP)

Barbara Sypko
Kierownik Oddziału II

Kontakt: b.sypko(at)opole.ap.gov.pl

Oddział ewidencji, informacji i udostępniania materiałów archiwalnych (OEU)

Renata Łuczków- Makłowicz Kierownik Oddziału

Kontakt: r.luczkow(at)opole.ap.gov.pl

Historyk – archiwista, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego (1994). W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniona od 1994 r., na stanowisku archiwisty (1994-1996), Kierownika Oddziału I materiałów archiwalnych powstałych do dnia zakończenia działań wojennych w 1945 roku (1996-2004), od 2005 r. kieruje oddziałem III - ewidencji, informacji, udostępniania i popularyzacji materiałów archiwalnych, od 09.2010 r. na stanowisku Zastępcy Dyrektora, w okresie od 29.03.2012 r. do 16.12.2012 r. na stanowisku p.o. Dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu.
 

Oddział nadzoru archiwalnego i gromadzenia zasobu (ONA).

Jolanta Bugaj
Kierownik Oddziału

Kontakt: j.bugaj(at)opole.ap.gov.pl
 

Dział Finansowo-Księgowy

Aneta Korzeniewicz
Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Kontakt: a.korzeniewicz(at)opole.ap.gov.pl

 


 

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Barbara Kopiec
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego

Kontakt: b.kopiec(at)opole.ap.gov.pl

 


 

Sekretariat

Jolanta Niestrój
Starszy Referent w Dziale Administracyjno - Gospodarczym

Kontakt: j.niestroj(at)opole.ap.gov.pl

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, studia z zakresu pracy socjalnej i kulturalnej (2000). W Archiwum Państwowym w Opolu zatrudniona 2000 r., pracowała także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu (1995-2000), Urzędzie Marszałkowskim w Opolu (2000), Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu (2000). Kieruje pracą sekretariatu Archiwum oraz archiwum zakładowym, pełni także funkcję koordynatora ds. kancelaryjnych.

Do góry Menu Strony