Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

Najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją w pracy zdalnej

Pismem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych przypominamy najważniejsze zasady postępowania z dokumentacją - co jest szczególnie ważne dla pracowników państwowych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych wprowadzających pracę zdalną. Poniższe zalecenia oparte są na zapisach ogólnych Instrukcji Kancelaryjnej - najważniejszym dokumencie w tym zakresie.

UWAGA: Ograniczenie pracy Archiwum

W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (poz. 491 http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf), wprowadzono ograniczenie działalności Archiwum Państwowego w Opolu do odwołania i realizację wyłącznie zadań niezbędnych: przyjmowania korespondencji, telefonicznego i mailowego udzielania podstawowych informacji, realizacji kwerend. Jednakże nadal możecie do nas "dotrzeć" - tylko "innymi drogami":

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu ogłasza nabór na stanowisko: archiwista w Oddziale Gromadzenia i Opracowania. Dokumenty można składać do dnia 16 marca 2020 r.

Nowy gatunek biedronki odkryty... na lekcji w archiwum

Skończyły się ferie zimowe - ale zaczęły się lekcje archiwalne. Zapraszamy Was na spotkanie z ostatnim księciem piastowskim, Janem II Dobrym, zabawę w średniowiecznych iluminatorów (ilustratorów) ksiąg, wędrówkę szlakiem powstań śląskich na Opolszczyźnie czy spływ rzeką Odrą... Na jednej z ostatnich lekcji uczniowie dokonali niezwykłego odkrycia!

Nowe spuścizny w naszym Archiwum

W ramach programu "Archiwa Rodzinne Niepodległej" prezentowaliśmy Wam już kolekcję Anahid Keuprulian, która zmarła bezpotomnie w Boboluszkach, filii Domu Pomocy Społecznej w Klisinie, w 2012 roku. Pozostawiła po sobie albumy zdjęć i zapiski smutnych losów polsko-ormiańskiej rodziny Keuprulian. Tymczasem pozyskaliśmy kolejną, nie mniej ciekawą spuściznę. Zobaczcie pamiątki, jakie otrzymaliśmy po Janie Lasończyku, ojcu naszej wieloletniej pracownicy Heleny Lasończyk: uczestniku powstań śląskich, żołnierzu walczącym o Monte Casino...

Nowy cykl na nowy rok

Zapewne czytacie magazyn "Opole i kropka", jaki co miesiąc wydaje Urząd Miasta Opola? Z radością więc ujawniamy, że przygotowaliśmy nowy, ciekawy cykl, który co miesiąc będziemy w tym magazynie publikować. W oparciu o nasze archiwalia, oczywiście.

Pierwszy raz w archiwum?

Poznaj nasz zasób i zdecyduj, czego od nas oczekujesz.

Łatwiej z formularzem

Prosimy o korzystanie z udostępnionych przez nas formularzy w celu zamówienia materiałów archiwalnych lub zlecenia wykonania usługi.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych / Dz. Urz. UE nr L119/1) informujemy, że:
Do góry Menu Strony