Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

informacje

Kościół milczenia i dyplomacja papieska 1945-1965 - informacja z przebiegu konferencji

„Chiesa de silenzio e diplomazia pontificia 1945-1965” (Kościół milczenia i dyplomacja papieska 1945-1965) to tytuł dnia studiów zorganizowanego w Wenecji 27 listopada br. Tytuł nawiązywał do określenia używanego na całym świecie w stosunku do Kościołów, znajdujących się  w obrębie oddziaływania reżimów komunistycznych. Choć represje dotyczyły wszystkich wyznań, katolicyzm prześladowany był ze szczególną zaciekłością ponieważ jego funkcjonowanie wiązano z władzą, której oddziaływanie przekraczało granice państwowe. Właśnie ta specyfika działania Kościoła katolickiego powodowała, że był nieosiągalny dla osób reprezentujących system programowo zwalczający religię, co wzmagało u prominentów doświadczenie strachu i frustracji. W ramach wspomnianego sympozjum prof. Mirosław Lenart przedstawił temat dotyczący Kościoła na tzw. Ziemiach Odzyskanych w kontekście działalności ruchu księży patriotów (La Chiesa nelle terre “recuperate” della Polonia e il caso dei “preti patriottici”). Konferencję zorganizował Wydział Prawa Kanonicznego „Św. Pius X” w Wenecji (Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia) oraz Wydział Teologii Rzymskokatolickiej św. Cyryla i Metodego Uniwersytetu w Bratysławie (Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave) we współpracy z Papieskim Komitetem Nauk Historycznych  (Pontificio Comitato di Scienze Storiche), Uniwersytetem w Padwie (Università degli Studi di Padova) oraz Instytutem Słowackim w Rzymie (Istituto Storico Slovacco di Roma).


Historia prywatna w archiwach włoskich i watykańskich - informacja z przebiegu konferencji

W dniach 20-21 października 2016 roku w rzymskiej Stacji PAN odbyła się konferencja naukowa pod hasłem: La storia privata negli archivi italiani e vaticani. Lo stato di ricerca e le prospettive di studio (Historia prywatna w archiwach włoskich i watykańskich. Stan badań i ich perspektywy). Idea zorganizowania sympozjum była wspólną inicjatywą dyrektora Stacji prof. Piotra Salwy oraz dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu prof. Mirosława Lenarta. W sympozjum ze strony polskiej wziął udział m.in. Naczelny Dyrektor Archiwum Państwowych dr Wojciech Wożniak, reprezentujący instytucję współorganizującą to spotkanie naukowe, który przedstawił system informacji o archiwaliach polskich w Polsce i za granicą (Archival information system in Poland and Polish archives abroad). Wśród prelegentów znaleźli się dwaj przedstawiciele Archiwum Państwowego w Opolu: prof. Mirosław Lenart zwrócił uwagę na archiwalia dotyczące Polski i Polaków w zasobach archiwów padewskich (I „polonica” negli archivi patavini), a mgr Sławomir Marchel zaprezentował spuściznę polskiego dyplomaty Macieja Loreta, przechowywaną w zasobach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (The heritage of Maciej Loret in the collection of Zakład Narodowy im. Ossolińskich). Ponadto dyrektor Lenart zaprezentował projekty naukowe i wydawnicze archiwów państwowych pod nazwą: Archiwalne Źródła Tożsamości oraz Ocalona Pamięć Wspólnoty.


Komunikat


Informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 roku pracownia naukowa będzie zamknięta.
[31.10.2016]

Echa III Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej













 

Na stronie internetowej prowadzonej przez stowarzyszenie Opolscy Genealodzy  - głównego organizatora III Ogólnopolskiej Konferencji Genealogicznej, która odbyła się w dniach 14-16 października br. w Brzegu, zamieszczone zostały informacje medialne oraz galerie z fotografiami wykonanymi w trakcie konferencji.
Jako współorganizatorzy serdecznie zapraszamy do zapoznawania się z zawartością witryny.

Przejdź do strony.

[31.10.2016]


Czy wiesz kim był Stefan Oswald Popiołek?


 


















W tym roku mija 90 lat od urodzin wieloletniego dyrektora Archiwum Państwowego w Opolu Stefana Popiołka. Z tej okazji chcemy serdecznie zaprosić na uroczyste nadanie naszej sali konferencyjnej imienia Stefana Oswalda Popiołka oraz przekazanie jego spuścizny do zasobu archiwum. Każdego kto chciałby dowiedzieć się więcej o tej niezwykłej postaci zapraszamy 4 listopada 2016 roku do archiwum.

Historia prywatna w archiwach włoskich i watykańskich - konferencja























W dniach 20-21 października w Stacji Pan w Rzymie odbędzie się konferencja współorganizowana przez Polską Akdemię Nauk oraz Archiwum Państwowe w Opolu, pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Tematem sesji będą spuścizny i archiwa prywatne, związane z dziejami naszego narodu,  przechowywane w instytucjach włoskich i watykańskich.

Podstrony: « 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »

  Rok 2014     Rok 2013  
Do góry Menu Strony