Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji X

nr 1

kliknij, aby zobaczyćNaczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych ustanowiono w styczniu 1920 roku. Działało na Górnym Śląsku przy Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej. Powołano je dla uspokojenia nastrojów na terenach plebiscytowych.

Skan przedstawia pieczątkę z dokumentów Naczelnego Dowództwa, które są języku francuskim, włoskim, niemieckim, angielskim i polskim. Pełna nazwa zespołu w zasobie naszego archiwum brzmi: "Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych na Górnym Śląsku w Opolu" (nr 46). Główne siły wojskowe skupione były w dwóch rejonach – właśnie w Opolu oraz w Gliwicach. Naczelne Dowództwo Wojsk Sprzymierzonych opuściło Opole 10 lipca 1922 roku wraz z ostatnimi oddziałami wojsk francuskich.


Więcej ciekawych informacji znajdziecie na stronach:

https://szukajwarchiwach.pl/search?q=naczelne%20dow%C3%B3dztwo%20wojsk%20sprzymierzonych%20na%20g%C3%B3rnym%20%C5%9Bl%C4%85sku%20w%20opolu&order=

http://muzeum.opole.pl/medal-pamiatkowy-gornego-slaska/ 
Do góry Menu Strony